Izbraukšana no Ogres plkst.8.30

Apmeklējums pie Kiploku saimnieces

Olaines novadā Antras Zeiliņas(ķiploku biezzupa, ķiploku tēja,produkcijas

degustācija un iegāde).

Ciemosimies pie Marikas Grīslītes Īles

novadā,kura iepazīstinās ar bioloģisko

saimniecību. Mielosimies ar jēra gaļas

sautējumu. Apskatīsim viesu namu un viņas  austos darbus.

Baudīsim TĒRVETES ZEMGAĻU KOKA

PILS SVĒTKUS.Turpinājumā būsim

Pie Ilutas Staģes Brunavas pagastā,kuras lolojums ir piena

 aitiņas, kā tās aug un dzīvojas pļavā, dod gardu pienu, no kura gatavo sieru, jogurtu

un pašu galveno gardumu –veselīgu,krēmīgu

aitas piena saldējumu, kuru arī nogaršosim.

Produkcijas iegāde.

CENA                            EUR   20.00

Papildus izdevumi:  Apmeklējums pie

Ķiploku saimnieces ,degustācija,tēja,zupa

EUR 5.00

Bioloģiskā saimn.apmekl.,jēra g.saut.EUR 5.00,

Degustācija un aitas piena sald. – EUR 4.00

 

PIETEIKTIES