Klubs ‘’Vēriens’’ ir sabiedriska organizācija ar juridiskas personas statusu, kas darbojas atbilstoši Latvijas republikas likumiem „ Par sabiedriskām organizācijām un to apvienībām’’, tai nav peļņas iegūšanas nolūka un rakstura.

Kluba ‘’Vēriens’’ mērķis ir apvienot cilvēkus, kuri grib sevi pilnveidot un dzīvot aktīvu, radošu un veselīgu dzīvi saskaņā ar sevi un apkārtējo vidi.

Kluba’’Vēriens’’ darbības  uzdevums ir :

– radīt cilvēkiem vēlmi izglītoties

-celt cilvēkiem pašapziņu

-veicināt cilvēkiem radoši pilnveidoties un pašrealizēties

– veicināt cilvēka spēju izzināšanu, lai sasniegtu bioloģisko vecumu – 120 gadus

– popularizēt latviešu un cittautu dzīves ziņas

Mācīt cilvēkiem :

– saturīgi atpūsties;

-savstarpējās saskarsmes kultūru un etiķeti;

– organizēt vides sakopšanas talkas;

– organizēt labdarības pasākumus.